Souvislé opravy krytů komunikací


-          pokládka asfaltových betonů

-          udržovací živičné nátěry s podrcením

-          pokládka odfrézované drti s živičnými nátěry


Lokální výspravy výtluků


-          asfaltovým betonem s odfrézováním podkladu

-          pokládka asfaltových betonů po výkopech inženýrskou sítí


Kompletní rekonstrukce komunikací


-          z asfaltového betonu

-          ze zámkové dlažby

-          ze žulových kostek

 

Stavby a opravy nezpevněných komunikací


-          ze štěrkodrti

-          z odfrézované suti


Lokální výspravy výtluků technologii JETPATCHER


Stavby a opravy silničních propustků


Stavby a opravy kanalizačních řádů


Stavby a opravy opěrných zdí


Bourací práce