Souvislé opravy krytů komunikací


-          pokládka asfaltových betonů

-          udržovací živičné nátěry s podrcením

-          pokládka odfrézované drti s živičnými nátěry


Lokální výspravy výtluků


-          asfaltovým betonem s odfrézováním podkladu

-          pokládka asfaltových betonů po výkopech inženýrskou sítí


Kompletní rekonstrukce komunikací


-          z asfaltového betonu

-          ze zámkové dlažby

-          ze žulových kostek

 

Stavby a opravy nezpevněných komunikací


-          ze štěrkodrti

-          z odfrézované suti


Lokální výspravy výtluků technologii JETPATCHER


Stavby a opravy silničních propustků


Stavby a opravy kanalizačních řádů


Stavby a opravy opěrných zdí


Bourací práce


Kontakt

SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o.
Rubešova 565/25
326 00 Plzeň
602730425, 607941953
27977951
C 19777 vedená u Krajského soudu v Plzni
DIČ CZ 27977951

Souvislé opravy krytů komunikací

Lokální výspravy výtluků

Kompletní rekonstrukce komunikací

Stavby a opravy nezpevněných komunikací

Lokální výspravy výtluků technologii JETPATCHER

Stavby a opravy silničních propustků

Stavby a opravy kanalizačních řádů

Stavby a opravy opěrných zdí

Bourací práce