Naše společnost realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti technologického vybavení ve společnosti Silnice Chmelíř s.r.o.“, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je výměna jednoho z manipulačních strojů za účelem snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů společnosti Silnice Chmelíř s.r.o. Projekt je realizován v rámci jedné etapy, ve které dojde k výměně staré technologie za nový model, který při srovnatelném výkonu bude vykazovat znatelně nižší energetickou náročnost a sníží se také produkce emisí CO2 za rok.