Naše společnost realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti technologického vybavení ve společnosti Silnice Chmelíř s.r.o.“, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je výměna jednoho z manipulačních strojů za účelem snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů společnosti Silnice Chmelíř s.r.o. Projekt je realizován v rámci jedné etapy, ve které dojde k výměně staré technologie za nový model, který při srovnatelném výkonu bude vykazovat znatelně nižší energetickou náročnost a sníží se také produkce emisí CO2 za rok.   


Kontakt

SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o.
Rubešova 565/25
326 00 Plzeň
602730425, 607941953
27977951
C 19777 vedená u Krajského soudu v Plzni
DIČ CZ 27977951

Souvislé opravy krytů komunikací

Lokální výspravy výtluků

Kompletní rekonstrukce komunikací

Stavby a opravy nezpevněných komunikací

Lokální výspravy výtluků technologii JETPATCHER

Stavby a opravy silničních propustků

Stavby a opravy kanalizačních řádů

Stavby a opravy opěrných zdí

Bourací práce